Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Από 04/2022

Συνεργάτης στην Μονάδα Ανακουφιστικής Ιατρικής ΓΑΛΙΛΑΙΑ

 

Από 03/2022  

Θεράπων Ιατρός- Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ/ ΜΗΤΕΡΑ/ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

 

02/2021-02/2022

Επιμελήτρια Γ’ ογκολογικής κλινικής ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

Διεύθυνση: Ε. Ραζή 

 

10/2020 

Επιμελήτρια Α’ ογκολογίας/ αιματολογίας St.Lukas Klinik, Solingen, Γερμανία

 

09/2020 

Τμήμα κλινικής ογκολογίας/ αιματολογίας Klinikum Frankfurt (Oder), Γερμανία

Διεύθυνση: Prof. Kiehl

 

09/2019-08/2020 

Τμήμα κλινικής ογκολογίας/ αιματολογίας Osnabrück, Γερμανία

Διεύθυνση ογκολογίας: Prof. Atzpodien, Uniklinik Münster

Διεύθυνση θωρακοογκολογίας:  Dr.Hoffknecht Uniklinik Münster

 

05/2019

Ιατρικό κέντρο κλινικής ογκολογίας/ αιματολογίας MVZ Arnsberg, Γερμανία

 

05/2018- 04/2019 

Ιατρικό κέντρο κλινικής ογκολογίας/ αιματολογίας MVZ Hilden, Γερμανία

Διεύθυνση: Dr.Papatriantafillou,Uniklinik Düsseldorf

 

09/2018 

Εκπαίδευση στο τμήμα αλλογενών μεταμοσχεύσεων μυελού  των οστών, Πανεπιστήμιο Düsseldorf, Γερμανία

 

08/2017- 04/2018 

Επιμελήτρια Β’ κλινικής παθολογίας/ αιματολογίας St. Lukas Klinik, Solingen, Γερμανία

 

01/2013-07/2017 

Ειδικευόμενη παθολογίας/ κλινικής ογκολογίας/ αιματολογίας St. Lukas Klinik, Solingen, Γερμανία

Διεύθυνση: Prof. Mahlknecht, Uniklinik Heidelberg

 

06/2012- 12/2012 

Ειδικευόμενη στην πανεπιστημιακή κλινική πανεπιστημίου Aachen, Stolberg, Γερμανία

 

elGreek