Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2005-2011 

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

– 5ος καλύτερος βαθμός εισαγωγής στην Ιατρική ΑΠΘ

 

2009- 2010 

5ο έτος Ιατρικής στο Universität des Saarlandes Homburg,  Γερμανία

 

11/2011 

Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, Θεσσαλονίκη

 

06/2012 

Απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, Düsseldorf, Γερμανία   

 

09/2018 

Εκπαίδευση στο τμήμα αλλογενών μεταμοσχεύσεων πανεπιστημιακής κλινικής Düsseldorf

 

10/2018- 03/2019 

Εκπαίδευση στο αιματολογικό μικροσκόπιο Marienkrankenhaus Düsseldorf

 
 

03/2019 

Λήψη τίτλου ειδικότητας Παθολογίας/κλινικής ογκολογίας/ αιματολογίας, Γερμανία

 

04/2019- 11/2020 

Εξειδίκευση στην ανακουφιστική ιατρική, Γερμανία

 

elGreek